معرفی نامه ژلوفن بیماری های کودکان

معرفی نامه ژلوفن بیماری های کودکان تو این مقاله می‌خواهیم درباره یکی دیگر از مهم ترین دروس ماژور آزمون پره انترنی، یعنی بیماری های کودکان یا اطفال صحبت کنیم. مبحث اطفال (کودکان) جزو دروس ماژور در مقطع بالینیه که هر دفعه در آزمون پره انترنی […]

تقلب در آزمون پره انترنی

چطوری در آزمون پره انترنی تقلب کنیم؟ در این مقاله می خواهیم در مورد پدیده‌ی قرن صحبت کنیم. محصولی که باهاش می‌تونی در زمان کم، کارای فوق العاده ای انجام بدی؛ کارایی که حتی تو خواب هم فکرش رو نمیکردی. اون چیزی نیست جز تقلب! […]

معرفی نامه ژلوفن بیماری های زنان و مامایی

معرفی نامه ژلوفن بیماری های زنان و مامایی تو این مقاله می‌خواهیم درباره یکی از مهم ترین دروس آزمون پره‌انترنی یعنی بیماری‌ های زنان و مامایی صحبت کنیم. بیماری‌ های زنان و مامایی جزو دروس ماژور در مقطع بالینیه که هر دفعه در آزمون پره […]

معرفی نامه ژلوفن بیماری های خون و انکولوژی

معرفی نامه ژلوفن بیماری های خون و انکولوژی تو این مقاله می‌خواهیم درباره یکی دیگر از دروس داخلی، یعنی بیماری های خون و انکولوژی صحبت کنیم. خون و انکولوژی (هماتولوژی) جزو دروس ماژور در مقطع بالینیه که هر دفعه در آزمون پره انترنی حدود ۶ […]

معرفی نامه ژلوفن بیماری های گوارش

معرفی نامه ژلوفن بیماری های گوارش تو این مقاله می‌خوایم درباره یکی از سخت ترین دروس داخلی، یعنی بیماری های گوارش صحبت کنیم. بیماری های گوارش جزو سخت ترین و شاید حجیم ترین درس های داخلی در مقطع بالینیه که هر ترم حدود ۷  سوال […]

معرفی نامه ژلوفن روماتولوژی

معرفی نامه ژلوفن روماتولوژی تو این مقاله می‌خوایم درباره یکی از پرکاربردترین دروس داخلی، یعنی روماتولوژی صحبت کنیم. روماتولوژی جزو واجب ترین درس های داخلی در مقطع بالینیه که هر ترم حدود ۶  سوال رو توی آزمون پره انترنی به خودش اختصاص میده. امروزه آنقدر […]

معرفی نامه ژلوفن نفرولوژی

معرفی نامه ژلوفن نفرولوژی تو این مقاله می‌خوایم درباره یکی از سخت ترین دروس داخلی، یعنی نفرولوژی صحبت کنیم. نفرولوژی جزو مهم ترین درس های داخلی در مقطع بالینیه که هر ترم حدود ۵ یا ۶ سوال رو توی آزمون پره انترنی به خودش اختصاص […]

معرفی نامه ژلوفن بیماری های ریه

معرفی نامه ژلوفن بیماری های ریه تو این مقاله می‌خوایم درباره یکی از مهم ترین دروس داخلی، یعنی بیماری های ریه و مسمومیت صحبت کنیم. بیماری های ریه و مسمومیت (به صورت خلاصه: بیماری های ریه) جزو واجب ترین درس های داخلی در مقطع بالینیه […]

معرفی نامه ژلوفن بیماری های غدد

ژلوفن بیماری های غدد تو این مقاله می‌خوایم درباره یکی دیگه از دروس داخلی، یعنی بیماری های غدد صحبت کنیم. بیماری های غدد جزو دروس ماژور در مقطع بالینیه که هر دفعه در آزمون پره انترنی حدود ۶ یا ۷ سوال رو به خودش اختصاص […]

معرفی نامه ژلوفن بیماری های قلب

معرفی ژلوفن بیماری های قلب تو این مقاله می‌خواهیم درباره یکی از مهم ترین دروس داخلی، یعنی ژلوفن بیماری های قلب صحبت کنیم. قلب جزو دروس ماژور در مقطع بالینیه که هر ترم حدود ۶ یا ۷ سوال رو توی آزمون پره انترنی یا پیش […]