رشته‌ی پزشکی چهار مقطع و مجموعاً ۱۴ ترم معادل ۷ سال است که می ‌تونه تا ۲۰ ترم طول بکشه.

پس همین اول کار فهمیدیم:

هر سال معادل ۲ ترمِ شش ماهه‌‌ست!

این مقاطع چیان؟ به ترتیب:        

بریم سراغ هر کدوم:

مقطع اول: علوم‌پایه

همون ب بسم‌آلله می‌شینیم سر کلاسای علوم‌پایه. چیا ازش می‌خوای بدونی:

کلاساش کجا تشکیل میشه؟ تو خود دانشگاه! تو این مقطع، کاری به بیمارستان نداری، تریپ جوجه دکتر برندار!

چقدر طول می‌کشه؟ ۴ یا ۵ ترم معادل ۲ یا ۲ سال و نیم. این تفاوت، به خاطر تنوع کوریکولوم هر دانشگاه تو ارائه‌ی واحداس. البته اگر واحدی بیفتی که اصن داستانش متفاوته!

چه درسایی میخونیم؟ از اسمش مشخصه، هرچی پایه و بیس نرمال یک انسان طبیعیه، مثل فیزیولوژی آناتومی، بافت‌، جنین، بیوشیمی. یه سری واحد عمومی مثل ورزش، انگلیسی (زبان تخصصی و عمومی) دین و زندگی (!) البته اینجا بهش تاریخ امامت، اندیشه و انقلاب میگن و چیزای دیگه!

امتحانش چجوریه؟ آخرای هر ترم، طبق برنامه‌ی امتحانی، پشت به پشت هم امتحان میدی. هم تئوری هم عملی.

امتحان کشوری علوم‌پایه

شرط ورود به مرحله‌ی بعد قبولی در امتحان علوم‌پایه است

‌       

مقطع دوم:فیزیوپات

بعد‌از اینکه علوم‌پایه رو سپری کردی‌ و فهمیدی به همین راحتی‌ هم دکتر نمی‌‌شی،‌می‌رسیم به‌مقطع فیزیوپات.

چرا بهش مقدمات بالینی هم می‌گن؟‌چون مقدمه‌ای برای‌ رفتن به بالین بیماره.

کلاساش کجا تشکیل میشه؟ تو خود دانشگاه!البته بعضی از درساش هم میره توی محیط بیمارستان اما بیشترش داخل دانشگاهه.

چقدر طول می‌کشه؟۲یا۳ترم،معادل‌۱یا۵/۱سال، این تفاوت، به خاطر تنوع کوریکولوم هر دانشگاه تو ارائه‌ی واحداس(دقیقا مثل علوم پایه)البته اگه درسی رو بیفتی شرایطش کاملا متفاوت میشه.

چه درسایی میخونیم؟از اسمش مشخصه،مقدمات‌ ‌درسای ورود به بالین بیمار،ساده‌تر بگم همه درسایی‌که بعدا‌ در استاژری و اینترنی باهاشون کارداری،مثل غدد،فارماکولوژی،پاتولوژی،گوارش‌‌و‌کبد،مقدمات‌قلب‌و‌عروق‌،سمیولوژی‌ویکسری‌درسای عمومی مثل:تفسیرموضوعی‌قرآن!(این‌ دروس‌عمومی‌تا آخرش‌دست از‌سرما بر‌نمی‌دارن!)

امتحانش چجوریه؟هردرسی‌به صورت‌کورسی‌و‌فشرده‌ درس‌می‌دن،آخرش‌امتحان‌‌همون‌درس‌رو ازت می‌گیرن.(مثل علوم‌پایه همه‌امتحانا‌ آخر‌ترم‌ نیست).

امتحان‌کشوری‌نداره،هوراااااا

مقطع‌سوم:استاژری

بعد‌اینکه‌ فیزیوپات‌ رو‌ ردکردی و تازه‌امتحان کشوری هم ندادی،وارد مرحله‌استاژری می‌شی،اینجا‌ دیگه میشه کم‌کم بهت پزشک صفر‌کیلومتر بگیم.

چرا بهش کار آموزی هم میگن؟چون داری کار‌اصلی رو‌ در بالین بیمار‌ آموزش می‌بینی.

کلاساش کجا تشکیل میشه؟بیشتر‌کلاساش‌توی بیمارستان‌و‌بخش های مختلف برگزار می‌شه،البته‌ناگفته نمونه‌که یکسری‌درسای تئوری هم‌داری‌که داخل‌دانشگاه برگزار‌میشه.

چقدر طول می‌کشه؟۴یا۵ ترم ‌معادل‌۲یا۵/۲‌سال،که‌علت‌ این‌ تفاوت‌ رو هم‌ توی‌ علوم‌ پایه‌‌ و‌ فیزیوپات‌ توضیح دادیم‌ و‌ دیگه تکرارش نمی‌کنیم، برو اونا‌رو یکبار‌ دیگه‌ بخون.

چه درسایی میخونیم؟ درساش‌ به‌۲دسته‌ی‌ماژور و مینور‌تقسیم می‌شه،ماژور‌مثل‌:داخلی،اطفال،جراحی و مینور‌مثل:چشم،پوست،روان‌پزشکی،نورولوژی و یکسری‎‌درسای‌دیگه‌که بعدا‌ مفصل فلسفه‌ی ماژور و مینور‌ رو‌بهت یاد‎می‌دهیم.

امتحانش چجوریه؟بعد از گذروندن‌هر بخش‌یک امتحان‌ازت میگیرن‌که‌یا کتبی‌یا‌شفاهی‌که خیلی‌سخت هم نیست و بیشتر حضور دربخش هاست که نمره‌ات رو تعیین‌می‌کنه.

امتحان کشوری پره اینترنی

شرط ورود به مرحله‌ی بعد قبولی در امتحان پره اینترنی است.

مقطع چهارم:اینترنی

اینجا دیگه رسما‌ و قانونا دکتر‌شدی، مبارک‌باشه.

چرا بهش‌کارورزی هم میگن؟ چون داری‌کاری که یادگرفتی ‌رو‌ می‌ورزی،یعنی‌تکرار‌و‌تمرینش‌می‌کنی.

کلاساش کجا تشکیل میشه؟کلاس‌خاصی‌نداره‌ دیگه‌ و شما‌به‌ عنوان‌پزشک عمومی‌کار‌ طبابت‌رو‌ انجام‌ می‌دهی.

چقدر طول می‌کشه؟۳ترم‌یا همون۱/۵سال.

امتحانش چجوریه؟مثل‌استاژری آخر‌هر‌بخش ازت امتحان‌می گیرن‌و اینجا‌یک‌دوره ای‌هست که اگه نخوای امتحان‌رزیدنتی بدی،درس‌زیادی‌رو لازم نیست‌که‌بخونی.

امتحان کشوری صلاحیت‌بالینی

بهش میگن کشوری‌،اما درحقیقت‌درون دانشگاهی‌ هستش.

.برای اینکه‌بتونی مدرکت‌رو‌بگیری باید حتما ازین آزمون‌هم سربلند بیرون بیایی. 

1 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید