فیلم تقلب بیوشیمی

مجموعه فیلم های تقلب بیوشیمی تقلب که بود و چه کرد؟ ایده اولیه تقلب از اونجایی اومد که ما می‌دیدیم تقریبا اکثر دانشجوها تو مرحله اول درس خوندن (مطالعه از روی کتاب) با سیب سبز عملکرد خوبی داشتند. اما توی دوران مرور و جمع بندی، […]