آناتومی علوم پایه پزشکی

سیب سبز آناتومی

سیب سبز آناتومی سلام! امروز میخوایم با هم راجب سیب سبز آناتومی صحبت کنیم. اول از همه درباره ی کتب سیب سبز توضیح مختصر میدم. همونطور که میدونی آزمون علوم پایه، یک آزمون به منظور دوره ی مباحث دوساله ی دوره ی علوم پایه هست. […]