همه چیز درباره آزمون دستیاری

بطور معمول در مقابل یک پزشک فارغ التحصیل ۳ راه وجود داره :مسیر اول همین ادامه کار و طبابت به عنوان پزشک عمومی هست.راه دوم پیش روی فارغ التحصیلان که متاسفانه در سال های اخیر بسیار رونق گرفته و تب آن بین دانشجویان همه گیر […]