کتاب ضروریات پره انترنی چیه و به من چه کمکی می‌کنه؟

کتاب ضروریات پره انترنی چیه و به من چه کمکی می‌کنه؟ خوب حالا که با کتاب ژلوفن (اگه نخوندی، حتما برو بخونش) کامل آشنا شدی، می‌رسیم به معرفی کتاب ضروریات. بیا دوباره یک سفر در زمان باهم داشته باشیم.فرض کن که آنقدر بخش هات سنگینه […]

شغل،مهارت و یا کار دانشجویی؟

شغل،مهارت و یا کار دانشجویی؟ قطعا شما هم به عنوان دانشجو در طول روز به مسائلی مثل کار کردن،یادگیری مهارت جدید،یا حتی درآمد مستقل خواهید افتاد. برای مقاله امروز قرار است تا به یکی از دغدغه‌های مهم برای همه دانشجویان بپردازیم. کار دانشجویی!!از طرف دیگر […]

معرفی مقطع اینترنی(کارورزی)

معرفی مقطع اینترنی (کارورزی) خوب حالا که به سلامتی مقطع استاژری رو پشت سر گذاشتی از امتحان پره اینترنی یا همون پیش کارورزی سربلند بیرون اومدی، می ‌رسیم به آخرین مرحله‌ی رشته‌ ی پزشکی یعنی اینترنی یا کار ورزی. اینجا دیگه رسما‌ و قانونا دکتر‌ شدی و […]

مراحل 7 ساله پزشکی در 7 دقیقه

رشته‌ی پزشکی چهار مقطع و مجموعاً 14 ترم معادل 7 سال است که می ‌تونه تا 20 ترم طول بکشه. پس همین اول کار فهمیدیم: هر سال معادل 2 ترمِ شش ماهه‌‌ست! این مقاطع چیان؟ به ترتیب:         بریم سراغ هر کدوم: مقطع اول: علوم‌پایه […]