تقلب در پره انترنی، این قسمت: زنان

تقلب در پره انترنی، این قسمت: زنان سلام سلام خب بریم سراغ سری جدیدی از مقاله‌ها‌ی کلاس تقلب بالینی در پره‌انترنی، امروز قراره درباره‌ی درس زیبای زنان صحبت کنیم. همونطور که میدونی این درس ماژور هست و در هر آزمون حدود 19 سوال داره که […]

تقلب در پره انترنی، این قسمت: گوارش

تقلب در پره انترنی، این قسمت: گوارش سلام سلام خب بریم سراغ سری جدیدی از مقاله‌ها‌ی کلاس تقلب بالینی در پره‌انترنی، امروز قراره درباره‌ی گوارش صحبت کنیم. این مبحث هم جزو درسای ماژور و یکی از ۷تای داخلی هست که در هر آزمون حدوداً ۷ […]

تقلب در پره انترنی، این قسمت: اپیدمیولوژی

تقلب در پره انترنی، این قسمت: اپیدمیولوژی در این مقاله می‌خواهیم در مورد یکی از دروس آزمون پره انترنی که توجه کمتری بهش میشه، یعنی اپیدمیولوژی، با هم صحبت کنیم. از این درس در هر دوره امتحان پره انترنی 3 سوال میاد. ما با بررسی […]

تقلب در پره انترنی، این قسمت: اخلاق پزشکی

تقلب در پره انترنی، این قسمت: اخلاق پزشکی در این مقاله می‌خواهیم در مورد یکی از نمره بیارترین دروس آزمون پره انترنی، یعنی اخلاق پزشکی با هم صحبت کنیم. از این درس در هر دوره امتحان پره انترنی 3 سوال میاد. اخلاق پزشکی در حیطه‌ […]

تقلب در پره انترنی، این قسمت: هماتولوژی و انکولوژی

تقلب در پره انترنی، این قسمت: هماتولوژی و انکولوژی (خون) در این مقاله می‌خواهیم در مورد یکی از کاربردی ترین دروس رشته پزشکی، یعنی هماتولوژی (خون) با هم صحبت کنیم. این درس هم یکی از 7 تای داخلی هست که در هر آزمون حدوداً 4 […]

تقلب در پره انترنی، این قسمت: روماتولوژی

تقلب در پره انترنی، این قسمت: روماتولوژی در این مقاله می‌خواهیم در مورد یکی از پرکاربرد ترین دروس رشته پزشکی، یعنی روماتولوژی باهم صحبت کنیم. این درس ماژور و یکی از ۷ درس داخلی هست که در هر آزمون حدوداً ۷ سوال ازش میاد. جدا […]

معرفی‌نامه ژلوفن بیماری‌های عفونی و گرمسیری

معرفی‌نامه ژلوفن بیماری‌های عفونی و گرمسیری تو این مقاله می‌خواهیم درباره یکی از دروس مینور آزمون پره انترنی، یعنی بیماری های عفونی و گرمسیری صحبت کنیم. به گفته دانشجوها “یه درس ماژور در شمایل مینور” محسوب میشه و حسابی پرحجم و گول‌زننده‌ست. بیماری های عفونی […]

تقلب در پره انترنی، این قسمت: قلب

تقلب در پره انترنی، این قسمت: قلب سومین سری از مقاله‌ها‌ی کلاس تقلب بالینی در پره‌انترنی رو با درس زیبای قلب شروع میکنیم. این درس هم ماژور و یکی از ۷ درس داخلی هست که در هر آزمون حدوداً ۷ سوال ازش میاد. جدا از […]

تقلب در پره انترنی، این قسمت: غدد

تقلب در پره انترنی، این قسمت: غدد خب رسیدیم به دومین سری از مقاله‌ها‌ی کلاس تقلب بالینی در پره‌انترنی و درس غدد. مبحث ماژوری که یکی از ۷ درس داخلی هست و در هر آزمون حدوداً ۷ سوال ازش میاد. جدا از اهمیت غدد در […]

تقلب در پره انترنی، این قسمت: ریه

تقلب در پره انترنی، این قسمت: ریه سلام سلام، امروز در اولین مقاله‌ی کلاس تقلب بالینی در پره‌انترنی قراره به درس ریه بپردازیم. ریه و مسمومیت یکی از ۷ درس داخلی هست و در هر آزمون حدوداً ۶ سوال ازش میاد. در درس ریه ما […]