ژلوفن چیه و در آزمون پره انترنی (پیش کارورزی) چطوری کمکم می‌کنه؟

ژلوفن چیه و توی پره انترنی (پیش کارورزی) چطوری کمکم می‌کنه؟ می خوایم توی این مقاله در مورد مجموعه کتاب‌های  ژلوفن و تمامی سوالاتی که از آزمون پره انترنی توی ذهنته  مفصل برات توضیح بدهیم. بریم باهم یه دور نگاری از مسیری که قراره برامون اتفاق بیفته […]