آزمون #میان‌دوره پره‌انترنی(پیش کارورزی) در ۲۴ آذر، پنج‌شنبه، به صورت متمرکز قطبی (قطب تهران) در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد .
هرکسی که تا آخر آذر بخش‌های استاژریش تموم بشه، مجاز به شرکت هست.

 

آخرین اخبار

مقالات مرتبط

2023/11/04 10:14 AM

تغییرات نهایی کلید آزمون پره‌انترنی اسفند 1401

تغییرات نهایی کلید آزمون پره‌انترنی اسفند 1401


2023/11/04 8:56 AM

آزمون پره انترنی 1402

آزمون پره‌انترنی تا دو دوره‌ی آینده، یعنی شهریور و اسفند 1402، با 2 دفترچه برگزار میشه.


کامنت