آزمون #میان‌دوره پره‌انترنی(پیش کارورزی) در ۲۴ آذر، پنج‌شنبه، به صورت متمرکز قطبی (قطب تهران) در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد .
هرکسی که تا آخر آذر بخش‌های استاژریش تموم بشه، مجاز به شرکت هست.

دیدگاهی بنویسید